LexiSounds

LexiSounds เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนในการฟังและการเขียนอย่างถูกต้อง มีสองโหมดคือ “การปฏิบัติ” และ “การทดสอบ” ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะสร้างข้อเสนอแนะในรูปแบบของคะแนนร้อยละและเน้นข้อผิดพลาด ผลลัพธ์เหล่านี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของนักเรียนและสามารถพิมพ์หรือส่งออกในรูปแบบของฐานข้อมูล Filemaker Pro ครูสามารถนำเข้าสิ่งเหล่านี้จากฐานข้อมูลที่มีผลการเรียนทั้งหมด นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับครูที่จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เรียนมีปัญหา

ตัวเลือก

มีตัวเลือกเพื่อให้นักเรียน “คำแนะนำ” ที่หลากหลายเมื่อพวกเขาฝึกฝนหรือทำแบบทดสอบ

 1. คำแนะนำภาษาเป้าหมาย: เป็นบรรทัดว่างเปล่าซึ่งสะท้อนความยาวของแต่ละคำ ประโยค “พวกเขาค่อนข้างหนาใช่มั้ย” จะมีลักษณะเช่นนี้: ___________ ,____________?
 2. คำแนะนำการสนับสนุน: โดยทั่วไปคำเหล่านี้เป็นการแปลของคำตอบเป้าหมาย ข้อความโฟกัส: นี่เป็นเครื่องเตือนความจำให้กับนักเรียนในประเด็นการศึกษาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่เป็นปัญหา อาจเป็นเพียง “นำเสนอกาลต่อเนื่อง” หรืออาจนานกว่านั้น
 3. เป้าหมายที่คลั่งไคล้: สิ่งนี้จะแสดงทั้งประโยคหรือวลีทั้งหมด แต่เรียงตามลำดับ
 4. รูปภาพ: รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อความสามารถเลือกแสดงได้
 5. ไฟล์เสียง: ในบางกรณีคุณอาจต้องการทดสอบเช่นการทดสอบแปลโดยไม่อนุญาตให
 6. นักเรียนได้ยินไฟล์เสียง คำถามการแปลดังกล่าวอาจมาจากภาษาเป้าหมายเป็นภาษาของผู้เรียนหรือในทางกลับกัน้

“การเขียนตามคำบอก” นั้นเกี่ยวข้องกับการฟังหลายครั้งตามที่นักเรียนต้องการและพิมพ์สิ่งที่ได้ยิน มีจาน “ตัวอักษรพิเศษ” สำหรับเครื่องหมายวรรคตอนเช่นเดียวกับตัวอักษรเน้นเสียงและตัวละครอื่น ๆ ฝรั่งเศสสเปนเยอรมันและโปรตุเกส

ในโหมดการปฏิบัตินักเรียนจะได้รับข้อเสนอแนะตามรายการ

ใช้ LexiSounds เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเช่น TOEIC

เป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จาก LexiSounds สำหรับการฝึกฝนและการทดสอบที่มุ่งเน้นการสอบโดยใช้คำถามแบบเลือกตอบ

ตัวอย่างที่ 1: การฟังและการเขียนตามคำบอก

นักเรียนได้ยิน:
ประโยคใดต่อไปนี้ที่ตรงกับรูปภาพมากที่สุด

ชายคนนั้นเห็นไม้
ชายคนนั้นกำลังเลื่อยไม้
เลื่อยของมนุษย์ทำด้วยไม้
ชายคนนั้นคิดว่าเขาเห็นอะไรบางอย่าง
นักเรียนสามารถฟังประโยคทั้งสี่ได้หลายครั้งตามที่ต้องการแล้วพิมพ์คำตอบที่พวกเขาเชื่อว่าถูกต้อง คำตอบนั้นเป็นคะแนนในการทดสอบตามคำบอก

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าคำตอบเพื่อให้นักเรียนพิมพ์ “a”, “b”, “c” หรือ “d”

ตัวอย่างที่ 2: การอ่าน

นักเรียนอ่าน:
ประโยคใดต่อไปนี้ที่ตรงกับรูปภาพมากที่สุด

ชายคนนั้นเห็นไม้
ชายคนนั้นกำลังเลื่อยไม้
เลื่อยของมนุษย์ทำด้วยไม้
ชายคนนั้นคิดว่าเขาเห็นอะไรบางอย่าง
ไม่มีเสียง นักเรียนง่าย ๆ ป้อน “a”, “b”, “c” หรือ “d”

LexiList

LexiList เป็นการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ยืดหยุ่นมากสำหรับการทำงานกับรายการสิ่งของเพื่อการเรียนภาษา คุณจะประหลาดใจกับช่วงของแผ่นงานและการทดสอบที่สามารถผลิตได้ มีความเป็นไปได้มากมายเกินกว่าจะแสดงได้ที่นี่ ฝึกฝนแผ่นงานหรือการทดสอบด้วย LexiList สามารถทำบนกระดาษหรือบนคอมพิวเตอร์ ผลการทดสอบคอมพิวเตอร์รวมถึงคะแนนและข้อเสนอแนะจะถูกเก็บไว้ใน LexiList และสามารถตรวจสอบพิมพ์หรือส่งออกได้ตลอดเวลา

เอกสารประกอบการฝึกหรือการทดสอบใช้ “รายการ” รายการมี 2 คอลัมน์ทางขวาและซ้ายเสมอ โดยปกติแล้ว “รายการทางด้านซ้าย” เป็นภาษาเป้าหมายและ “รายการทางด้านขวา” เป็นภาษาแม่ของผู้เรียน แต่รายการนั้นอาจเป็นภาษาเดียว รายการประกอบด้วยประโยควลีหรือรายการคำศัพท์ คุณสามารถมีรายการที่สร้างขึ้นจากคำถามและคำตอบคำถาม

ครูและผู้เรียนสามารถสร้าง “รายการ” ของตนเองและศึกษาได้หลายวิธี รายการสามารถส่งออกและนำเข้าดังนั้นจึงเป็นไปได้สำหรับครูที่จะแจกจ่ายรายชื่อใหม่ให้กับนักเรียนเป็นประจำหรือเพื่อให้ผู้เรียนแบ่งปันรายการของพวกเขาด้วยกัน

ครูสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยขอให้นักเรียนพิมพ์แบบทดสอบทำเอง นักเรียนที่ทำงานเป็นกลุ่มสามารถแข่งขันกันสร้างคำถามที่ยากสำหรับกลุ่มอื่น!

ไม่ใช่แค่สำหรับคำศัพท์: แบบทดสอบเนื้อหา!

รายการเดียวที่เป็นไปได้ วิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากรายการภาษาเดียวคือในรูปแบบของคำถามและคำตอบ

นี่คือตัวอย่าง:

Q. เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคืออะไร?
A. ลอนดอน

คุณสามารถใช้ LexiList เพื่อทดสอบคำถาม (i) หรือคำตอบ (ii):

(ผม) _ _ _ _ ? กรุงลอนดอน

(ii) เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคืออะไร?

“เนื้อหา” แบบทดสอบกับรายการต่าง ๆ เช่นนี้สามารถใช้สำหรับการสอนการเขียนคำถามขณะเดียวกันก็ทดสอบเนื้อหาด้วย

Hangman

นี่คือตัวอย่างของ Hangman คุณเลือกตัวอักษรทีละตัวจากแผ่นด้านขวา หากคุณเลือกอักขระที่ถูกต้องอักขระนั้นจะปรากฏเป็นสีเขียวและทุกกรณีจะปรากฏในประโยค ภาพประกอบที่นี่คือใบหน้าที่แสดงเมื่อคุณได้รับคำตอบที่ถูกต้อง เพชฌฆาตสามารถเล่นเป็นเกมในห้องเรียนหรือเพื่อการศึกษาและการแก้ไขส่วนตัว

Flashcards

นี่คือตัวอย่างของคำถามประเภท “คำจำกัดความ” ที่แสดงในการฝึกแฟลชการ์ด การคลิก “แสดง” จะแสดงคำตอบ แน่นอนว่า Flash Cards นั้นมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่จะใช้สำหรับการศึกษาส่วนตัว พวกเขายังสามารถสนุกกับการใช้งานในชั้นเรียนด้วยการแข่งขันเป็นกลุ่ม

Creating a Test:  Many options for test types

การทดสอบสามารถทำได้บนกระดาษหรือบนคอมพิวเตอร์ นี่เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างการทดสอบ ด้านซ้ายมีตัวเลือกมากมายสำหรับการสร้างคำถามประเภทต่างๆ การเลือก “ไม่มีคำแนะนำ” หมายความว่าไม่มีการแสดงช่องว่างเลย (ยากเกินไปสำหรับตัวอย่างที่แสดงที่นี่!) การเลือก “ความยาวของคำ” หมายถึงช่องว่างที่สะท้อนความยาวของแต่ละคำ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะแสดงคำทั้งหมดตามลำดับด้วยคำพูดแรกและคำสุดท้ายที่ขีดเส้นใต้และอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

Further options: 

อันนี้แสดงให้เห็นว่าคำถามจะมีลักษณะอย่างไรหากเลือก “แสดงตัวอักษร 2 ตัวแรก” ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อแสดง “คำศัพท์สั้น” (กำหนดในตัวอย่างนี้เป็น 3 คำหรือน้อยกว่า) ได้ถูกเลือกไว้ที่นี่

Results and Feedback:

ในกรณีของการทดสอบที่ทำบนคอมพิวเตอร์ผู้เรียนสามารถพิมพ์หรือเก็บผลลัพธ์และข้อเสนอแนะและสามารถส่งออกไปยังฐานข้อมูลของครูได้ คุณครูนักเรียนของคุณจะประทับใจในประสิทธิภาพของคุณในการติดตามสิ่งที่พวกเขาทำ!

  สมัครสมาชิก LuckyNiki วันนี้

  รับโบนัสฟรี 300% สูงสุดถึง 30,000 บาท พร้อมฟรีสปินอีก 150 ครั้ง

  x
  No Deposit Bonus